Juridisk Rådgivning

LawSkov v/jurist Peter Skov tilbyder juridisk rådgivning i Danmark til yderst konkurrencedygtige priser.

LawSkov er som juridisk rådgiver at sammenligne med et almindeligt advokatkontor. Dog med den lille - og for de fleste - ubetydelige forskel, at LawSkov ikke fører sager ved domstolene.

 

LawSkov tilbyder juridisk rådgivning indenfor følgende:

Lejeret, herunder også repræsentation i huslejenævn og beboerklagenævn

Arveret og dødsbobehandling

Køb af fast ejendom

Familieret, fx udarbejdelse af ægtepagt, samlivsoverenskomster

Borgerkonflikter med kommune

Erstatningsret ved personskade, herunder trafikulykke, arbejdsskade og patientskade

Idrætsjura

Foreningsret

 

Hvis du ikke umiddelbart kan finde det du behøver hjælp til blandt det nævnte, så er du altid velkommen til at spørge.

Det nemmeste er at sende en mail - vi aftaler en tid, og mødet afholdes hos dig. Selve mødet er gratis. Og så aftales nærmere, hvad der skal gøres, og hvad det vil komme til at koste.

Du får svar hurtigst muligt og altid inden 8 timer (ved mail og sms).

Rådgivning gives ikke i forbindelse med retssager.

Der henvises altid til anden kompetent rådgiver, hvis opga-ven ikke kan løses indenfor LawSkov´s område.

 

 

Tekstboks: LawSkov 
v/jurist Peter Skov
Anker Heegaards Gade 8B
DK-3300 Frederiksværk

CVR/SE nr. 14 05 42 94
Tekstboks: kontakt

 JURARÅDGIVNINGSFIRMAET

 LAWSKOV

Tekstboks: Fast pris på testamente
Kr. 1.875,00 inklusive moms
(ikke gensidigt testamente - spørg da om pris) 
Få testamentet lavet, mens der er tid.

(Prisen forudsætter højest et møde og en efterfølgende sagsbehandling via mail. Du skal også selv få testamentet underskrevet i retten og betale afgiften i forbindelse hermed -vejledning udleveres)

Der er ingen reception eller sekre-tær.

Læg derfor en besked på telefon-svareren eller send en mail, hvis dit opkald ikke besvares. Du får svar meget hurtigt og altid inden for 8 timer.